• home
 • contact
 • Follow me on twitter

Therapievormen

Heb je het gevoel dat jouw persoonlijkheid niet volledig tot ontplooiing is gekomen? Denk je vaak: is dit het nu, terwijl je een verlangen hebt naar meer diepgang, meer innerlijke eenheid?

De Analytische therapie is bij uitstek geschikt voor mensen in de tweede levenshelft. De psychische functies denken, voelen, gewaarworden en intuïtie komen met elkaar in evenwicht. De Schaduw van jouw persoonlijkheid wordt belicht, terwijl je steeds beter in staat zult zijn het Masker dat jouw diepste wezen verborgen houdt af te leggen.

Deze therapie nodigt je uit tot een afdaling in het onbewuste. In een open dialoog verhelder je samen met de therapeut de symboliek die in jouw dromen tot uiting komt en werk je aan het in evenwicht brengen van de tegenstellingen die je in jezelf ervaart.

Geschikt bij:

 • midden levensproblematiek
 • zingevingsvraagstukken

Alle psychische verwondingen die wij in onze jeugd oplopen, kunnen in ons latere leven moeilijkheden opleveren. We beschermen ons tegen de pijn van die verwondingen door afweermechanismen. Deze blijven bestaan, zelfs als ze geen functie meer hebben en kunnen ons belemmeren in onze verdere ontwikkeling.

Kunstzinnige therapie is heel geschikt om opnieuw in contact te komen met het vrije kind. De afgesplitste delen van de persoonlijkheid worden symbolisch weergegeven door tekenen, schilderen en boetseren. Het bijbehorende verhaal kan daardoor geïntegreerd worden in het bewustzijn.

Geschikt voor volwassenen die het moeilijk vinden om hun emoties onder woorden te brengen bij:

 • rouw en verlieservaringen
 • emotionele disbalans

Heb je steeds conflicten met je partner? Valt het samenwerken met collega 's jou zwaar? Ervaar je telkens weer problemen in de opvoeding van je kinderen?

Psychosociale relatietherapie is een kortdurende therapie, waarin je leert wat voor jou van waarde is in relatie tot anderen. Met behulp van de pijlers waarop goede relaties rusten, leer je om stap voor stap jouw relatie(s) op een bevredigende manier vorm te geven. Deze therapievorm vraagt een actieve opstelling van jou en de bereidheid om belemmerende patronen los te laten om vanuit nieuwe inzichten vreedzaam samen te leven met anderen.

Geschikt bij:

 • werkgerelateerde problematiek
 • partnerrelatieproblematiek
 • gezinsproblematiek

Heb jij last van plotseling wisselende stemmingen? Beland je steeds in relaties met mensen die koel en afstandelijk zijn? Weet je niet precies wie je bent, wat je graag doet en welk werk bij jou past? Ben je impulsief en heb je moeite met het uiten van jouw gevoelens en verlangens omdat je bang bent dat andere mensen je zullen afwijzen? Dan is cognitieve therapie erg geschikt voor jou.

Deze therapie richt zich op de huidige problemen en kijkt ook naar de levenswaarden die belangrijk voor jou zijn. Het doel is om je sterker te maken, zodat je beter met jouw gevoelens en gedachten om kunt gaan, terwijl je doet waar je van droomt. De therapie zal je helpen om tot aanvaarding te komen en oude patronen los te laten.

Geschikt bij:

 • Persoonlijkheids problematiek
 • Hardnekkige angstgevoelens
 • Depressieve gevoelens

Voor studenten die een opleiding volgen in de menswetenschappen is leertherapie meestal een verplicht onderdeel van de studie. Je kunt aan den lijve ervaren wat het betekent om therapie te volgen, terwijl je tegelijkertijd kunt werken aan je beroepshouding.

Ik bied leertherapie aan en werk daarbij volgens de richtlijnen van jouw opleidingsinstituut aan de vraagstukken die jij inbrengt. Wij ontmoeten elkaar op basis van gelijkwaardigheid. Ik werk zowel individueel, als in groepjes van maximaal vier studenten. Een groepje kun je zelf samenstellen uit studiegenoten. Het voordeel van werken in een groep is dat studenten leren van elkaar. In de individuele therapie kom je gemakkelijker tot verdieping.

Bij de begeleiding maak ik gebruik van verschillende technieken, uit verschillende therapeutische stromingen, zodat je een goed beeld krijgt van de mogelijkheden tot begeleiding. Dit kan je helpen bij de keuze van een eventueel later te volgen specialisatieopleiding. De kosten voor leertherapie in het kader van een beroepsopleiding zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.