• home
  • contact
  • Follow me on twitter

Doelgroep

Vanuit mijn praktijk richt ik me op volwassenen. Ik werk individueel met cliënten, (echt)paren en met groepen. Daarnaast richt ik me op de begeleiding van studenten in de menswetenschappen door het geven van leertherapie.

Mijn technieken kunnen toegepast worden bij rouw- en verlieservaringen, werkgerelateerde vraagstukken, stemmingsproblemen, relatieproblemen, vraagstukken over de opvoeding en persoonlijkheidsproblematiek.

Ik werk graag met mensen die hun vraagstuk zien als een kans om te veranderen en die hun leven doelbewust vorm willen geven, zonder daarbij nog gehinderd te worden door ervaringen uit het verleden. Als therapeut vertrek ik niet vanuit een psychopathologisch model, hoewel ik wel geschoold ben om psychische aandoeningen te herkennen en te behandelen.

In de therapie staat u centraal. De nadruk ligt op het stimuleren en ondersteunen van uw persoonlijke groei en ontwikkeling. Elk mens heeft het in zich om zich te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk de eigen koers te bepalen. Door de therapie kunt u zich bewust worden van uw drijfveren en verlangens, van tegenstellingen in uw persoonlijkheid en van nieuwe mogelijkheden om met problemen om te gaan.